XIII federalno takmičenje/natjecanje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći

 

Sutra, 29.05.2010.g na Zlaći – Banovići, sa početkom u 11:00 sati održat će se XIII federalno takmičenje/natjecanje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći .

Učešće na takmičenju je prijavilo osam organizacija Crvenog križa kantona sa ukupno 15 ekipa (sedam ekipa podmlatka i osam ekipa omladine).