Volonteri u programu “Mladi za stare” Crvenog križa općine Žepče proveli drugu seriju kućnih posjeta

U subotu, 20.02.2016. godine, nova generacija volontera-njegovatelja kućne i medicinske njege sprovela je drugu seriju terenskih kućnih posjeta starim osobama na području općine Žepče. Tri tima njegovatelja obavili su ukupno 12 posjeta, te posjećenima uručili pakete sa prehrambeno-higijenskim artiklima.

Ova posjeta dio je programa “Mladi za stare” koji se sprovodi u Crvenom križu općine Žepče, a u sklopu kojeg su volonteri obučeni za kućnu i medicinsku njegu starih osoba.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.