Volonteri i osoblje Crvenog križa na raspolaganju građanstvu: Mobilni timovi i psiholozi i dalje aktivni

Crveni križ Federacije BiH zajedno sa svojom strukturom nastavlja borbu sa virusom COVID-19. Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju i u skladu s javnim ovlaštenjima, mandatom, iskustvom i ljudskim kapacitetima Crveni križ FBiH uputio je pismo namjere Federalnom ministarstvu zdravstva te izrazio spremnost za aktivno učešće i podršku u procesu vakcinacije stanovništva, a kao sistemski odgovor na suzbijanje širenja virusa COVID-19.

Crveni križ u procesu vakcinacije nudi osoblje i volontere Crvenog križa koji bi radili na trijažnim punktovima za osobe koje dolaze na vakcinaciju, mjerenje tjelesne temperature, dezinfekciju ruku, te administrativne poslove i druge oblike pomoći shodno uputama nadležnih institucija, što je primjer i u državama u okruženju.

Treba istaći da su od samog početka pandemije (marta, prošle godine) u cilju očuvanja mentalnog zdravlja građana aktivna i dva dežurna psihologa, koji su na raspolaganju građanstvu. Pozivamo sve građane koji osjećaju neki oblik anksioznosti ili straha, te im treba razgovor da se jave na jedan od naših telefona.  

Volonteri Crvenog križa formirani u mobilne timove svakodnevno su na raspolaganju građanima koji se nalaze u kućnim izolacijama, a posebnu pažnju usmjeravamo na osobe starije od 65 godina i njihove potrebe. Također, širom Federacije naši volonteri vrše podjelu zaštitnih maski te rade na informiranju i podizanju svijesti građanstva.

Podsjećamo, da su donirana značajna zaštitna sredstva zdravstvenim i socijalnim ustanovama (maske, rukavice, odijela, kape, dezificijens), a na samom početku pandemije uspostavili smo trijažne šatore i dezinfekcione tunele.

Crveni križ će i dalje, u duhu humanosti i solidarnosti, biti na raspolaganju svojim građanima. Također, pozivamo sve građane da budu odgovorni, poštuju sve higijensko-epidemiološke mjere te brinu o sebi i svojim najbližim.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.