Volonteri Crvenog križa na Maršu mira pružili oko 3000 usluga prve pomoći

I na ovogodišnjem Maršu mira, oko 50 volontera Crvenog križa pružalo je usluge prve pomoći, prateći kolone učesnika Marša. Ekipe su sačinjene od volontera iz organizacija Crvenog križa općina Tuzlanskog kantona, kao i volontera iz  Crvenog križa Unsko- Sanskog kantona, te volontera iz organizacija Crvenog križa općina Kakanj i Srebrenica.

Zaključno sa 10.julom 2014.g., volonteri Crvenog križa su pružili oko 3 000 usluga prve pomoći. Najčešće intervencije su se odnosile na saniranje žuljeva, upalnih proces, različitih uganuća i drugih sličnih povreda. Većina povreda je sanirana na trasi i punktovima za pružanje pomoći dok su osobe sa teškim povredama transportovane do prvih zdravstvenih ustanova.

-Prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka u Visokom 09.07. porodicama nestalih je pružena psiho-socijalna pomoć od strane Crvenog križa (volonteri lokalne organizacije iz Visokog). U povorci sa posmrtnim ostacima sudjelovao je tim za pružanje prve pomoći iz Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona (ljekar i medicinski  tehničari) koji su bili na dočeku posmrtnih ostataka Potočarima.
-Na sam dan ukopa posmrtnih ostataka nastradalih Bošnjaka Srebrenice 11.07.ekipa prve pomoći Crvenog križa Kantona Sarajevo (tim prve pomoći stavljen od 8  članova) pružale su prvu pomoć i psihosocijalnu podršku učesnicima kolektivne dženaze. Pruženo je oko 58 raznih intervencija (previjanje rana od žuljeva i upala nastalih u toku Marša, opekotina, mjerenje tlaka, kraći pregledi, nakon čega im je data odgovarajuća terapija (aspirin za glavobolju, tablete za sniženje krvnog tlaka i drugo). S obzirom na vrlo teško emotivno stanje obitelji koje su tog dana ukopavali svoje najmilije bilo je neophodno da se nakon obavljenog razgovora i psihosocijalne podrške po potrebi daju i lijekovi za smirenje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.