Urgentna pomoć Crvenog križa općine Kakanj za porodice pogođene klizištem u naselju Bare, općina Kakanj-Danas će ugrožene porodice posjetiti Generalni sekretar Crvenog križa FBiH i uručiti im pomoć

Crveni križ općine Kakanj je reagirao odmah po saznanju za tešku nesreću koja se dogodila 04.01.2015. godine usljed pokrenutog klizišta u Kakanjskom naselju Bare. Zaposlenici i volonteri Crvenog križa izašli su na lice mjesta, podijelili tople napitke i ćebadi te se uvjerili u težinu stanja na terenu. Većina ugroženih domaćinstava je evakuisana i smještena kod rodbine, a jednu porodicu, koja nije imala gdje, Crveni križ općine Kakanj je smjestio u prostorije O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ obezbijedivši im tople napitke, hranu, spužve za spavanje, ćebadi.Zaposlenici i volonteri Crvenog križa su na raspolaganju Štabu civilne zaštite, i dalje akcije bit će usmjerene na distribuciju pomoći ugroženom stanovništvu u vidu hrane, higijene, ćebadi i garderobe kao i psihološka podrška koju će pružiti naš tim volontera obučen za te svrhe.

U toku današnjeg dana ugrožene porodice pogođene ovom teškom nesrećom posjetit će generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Namik Hodžić i navedenom prilikom im uručiti pomoć u vidu paketa hrane, higijene, odjeće i obuće.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.