Učešće strukture Crvenog križa Federacije BiH u obilježavanju „Dana Planete Zemlje“

U povodu obilježavanja ”Dana Planete Zemlje”-22.04.2015. godine sa početkom u 11:00 sati održat će se velika volonterska akcija na čišćenju rijeke Bosne uz prisustvo volontera iz tri lokalne zajednice (Doboj,Doboj Jug i Maglaj), pripadnika Oružanih snaga BiH i civilnog društva. Akciju podržava Američka ambasada i u njoj će direktno učestvovati uposlenici ambasade na čelu sa ambasadoricom Maureen E.Cormack. U pomenutoj akciji će sudjelovati i volonteri Crvenog križa općina Maglaj i Doboj Jug.