Učešće predstavnika mladih na Atlantis XII- Međunarodnom kampu mladih u Orahovici

Ovogodišnji Atlantis kamp održava se u edukacijskom centru Crvenog križa u Orahovici, u Hrvatskoj u periodu od 21. do 28. 07. 2016. godine i okuplja mlade iz više od 20 zemalja mediterana u organizaciji CCM-a i HCK. Pored predstavnika mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz Palestine, Turske, Libanona, Grčke, Francuske, Španije, Italije, Kipra, zemalja iz okruženja i mnogih drugih, kampu prisustvuju i dva predstavnika mladih Crvenog križa iz Bosne i Hercegovine, Sulejman Midžić i Petar Lakić.

Tema Atlantis kampa je: „Vrijeme je za promjenu- djelovanje mladih u odgovoru na krizne situacije i izgradnja kulture mira“. Učesnici kampa u sklopu brojnih radionica i predavanja raspravljaju o načinima nošenja sa kriznim situacijama, sa naglaskom na izbjegličkoj i migrantskoj krizi sa kojom su se suočile brojne zemlje.

Pored radionica i predavanja, učesnici imaju priliku i upoznati historijske i kulturne znamenitosti Hrvatske, te kroz interkulturalni bazar upoznati kulture i tradicije drugih zemalja, ali i predstaviti aktivnosti svojih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz kojih dolaze.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.