Učešće organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH u obilježavanju 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

Organizacije u strukturi, sa Stručnom službom Crvenog križa Federacije BiH su i ove godine, a u skladu sa misijom i principima Pokreta Crvenog križa, uložile značajne napore u obilježavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Sanitetsko obezbjeđenje tokom trajanja Marša na pravcu Nezuk- Potočari koordinirao je Crveni križ Tuzlanskog kantona, odnosno koordinator dr. Fejzo Džafić. Šest timova za sanitetsko obezbjeđenje Marša i jedan logistički tim uključivali su članove (volontere i uposlenike) organizacija Crvenog križa iz gradova Bihać i Tuzla, te općina Srebrenik, Banovići, Lukavac, Doboj Istok, Gračanica, Sapna, Živinice, Čelić, Kakanj, Kalesija, Srebrenica i Bratunac. Stručna služba Crvenog križa Federacije BiH je sa predstavnicima Crvenog križa općine Visoko bila na raspolaganju porodicama nestalih za vrijeme ispraćaja posmrtnih ostataka iz Visokog.

Za sanitetsko obezbjeđenje 11.07. u Potočarima zadužena je bila višenamjenska terenska jedinica Crvenog križa Kantona Sarajevo. Naši volonteri pružali su uslugu sanitetskog obezbjeđenja i učesnicima Motormaratona, na pravcu Sarajevo-Srebrenica, a ove godine za ovaj segment bila je zadužena stručna služba Crvenog križa Federacije BiH i ekipa za sanitetsko obezbjeđenje Crvenog križa općine Kakanj. Pored navedenog, naši timovi pružali su uslugu i psihosocijalne podrške, kako učesnicima, tako i porodicama preminulih osoba.

Tokom trajanja Marša ekipe Crvenog križa pružile su 1.578 evidentiranih usluga zbrinjavanja od tretiranja bolova, do obrade žuljeva i povreda, opekotina, drugih usluga prve pomoći,  kao i transporta učesnika koji zbog povreda, posljedica visokih temperatura  i iscrpljenosti nisu bili u mogućnosti samostalno doći do mjesta gdje bi im se pružila adekvatna medicinska usluga. Zbog velikog broja težih intervencija, članovi ekipa nisu bili u mogućnosti evidentirati manje usluge koje su pružili učesnicima, ali prema analizi utroška materijala pruženo je dodatno oko 1.500 sitnih usluga, kao i oko 1.000 usluga koje nisu u domenu prve pomoći (psihosocijalna podrška, podjela napitaka i hrane, itd). Timovi za transport obavili su 378 transporta povrijeđenih, u okviru kojih je i učešće u dva transporta do helikoptera koji je povrijeđene osobe transportovao do zdravstvenih ustanova u Tuzli i Sarajevu.

Višenamjenska terenska jedinica Crvenog križa Kantona Sarajevo 11. jula pružila je preko 100 usluga, koje su se uglavnom odnosile na tretmane sunčanice, obradu žuljeva i uganuća, te regulaciju vrijednosti krvnog pritiska, kao i zbrinjavanje epileptičnog napada. Sa ovom jedinicom u Potočarima su bili prisutni generalni sekretar Namik Hodžić i koordinatorica Službe traženja Crvenog križa FBiH Vihorka Tomas, a sanitetski šator posjetili su glavni tajnik Društva Crvenog krsta/križa BiH Branko Leko i Elvira Šišić.

Za potrebe obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice angažovano je bilo 9 sanitetskih i 2 logistička tima sastavljena od preko 90 volontera i uposlenika organizacija Crvenog križa, te 20 šatora (Ljeljan do) za 400 učesnika Marša koji su pošli iz Žepe i 12 vozila.

Dugogodišnji donatori ovog projekta su ured Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Sarajevu, Bosnalijek i Feniks.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.