U toku je distribucija humanitarnih roba u vrijednosti 114.000,00 KM za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH

U toku je distribucija humanitarnih roba u vrijednosti 114.000,00 KM za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH. Putem kantonalnih organizacija Crvenog križa će biti distribuirano 600 paketa hrane i 600 paketa higijene u vrijednosti 24.000 KM obezbjeđenih od strane Crvenog križa FBiH, kao i paketi odjeće u vrijednosti 90.000 KM, a koji su donacija Crvenog polumjeseca Turske .