U sedmici iza nas mobilni timovi Crvenog križa pomogli 953 migranta

U sedmici koja je iza nas direktno smo pomogli 953 migranta i izbjeglice, te zabilježili 393 intervencije prve pomoći, 429 usluga psihosocijalne podrške, distribuirali 546 paketa hrane i higijene, 17 usluga psihologa i 37 medicinskih pregleda od strane ljekara.

Mobilni timovi Crvenog križa koji rade uz podršku Danish Refugee Council Bosnia and Herzegovina, ECHO i Švicarske ambasade u BiH neumorno rade kako bi bili dostupni #SvudaZaSvakoga