U Ilijašu održana Konferencija mladih CK FBiH i edukacija mladih lidera

U periodu od 30.11.2018. do 03.12.2018. godine Crveni križ Federacije BiH organizovao je Izvještajnu Konferenciju mladih Crvenog križa Federacije BiH, u okviru koje su održane i edukativne radionice za lidere mladih.

Ovaj događaj se održao u Ilijašu i okupio je veliki broj mladih iz cijele strukture, među kojima i predstavnike Kluba mladih Crvenog križa Federacije BiH, kao i članove pobjedničke ekipe prve pomoći. Domaćin i suorganizator bili su Mladi Crvenog križa Općine Ilijaš na čelu sa predsjednikom Eldarom Šehićem.

Izvještajnu Konferenciju je vodio Amir Draganović, predsjednik Konferencije mladih Crvenog križa Federacije BiH. Nakon usvajanja dnevnog reda izabrana je Verifikaciona komisija u sastavu: Katarina Franjić- predsjednica, Abdurahman Aljić i Emina Snaga.

Uvidom u listu učesnika i Spisak aktivnih Konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH utvrđeno je da od 36 zastupnika prisustvuje 24 od čega 2 prijavljene zamjene čime su bili zadovoljeni uslovi za održavanje sjednice.

U Radno predsjedništvo Konferencije izabrani su: Julia Matošević, Muamer Đedović, Džana Kapić, Eldar Šehić i Amir Draganović. Za zapisničara je izabran Jasmin Nikšić, dok su za dva ovjerivača zapisnika izabrane Amina Hasečić i Amina Kurtagić.

Predsjednik Konferencije mladih, Amir Draganović je nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice predstavio prisutnima Izvještaj o radu Mladih Crvenog križa Federacije BiH za 2018.godinu. Nakon kraće diskusije izvještaj je jednoglasno usvojen. Nakon Izvještaja o radu predstavljen je Plan i program rada mladih za 2019.godinu.

Sjednici Konferencije mladih Crvenog križa Federacije BiH prisustvovali su i gdin. Namik Hodžić- generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH i gđica. Enisa Mešetović- službenica za mlade u Općini Ilijaš koji su se obratili prisutnima, te pohvalili rad mladih volontera i najavili nastavak podrške u daljem radu.

U okviru Konferencije mladih održane su edukativne radionice za zastupnike i lidere mladih o aktuelnim temama: diseminacija o Crvenom križu, PR, predstavljanje u medijima, upravljanje društvenim mrežama kao i projektni menadžment. Isto tako je obilježen i Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a edukacijom o prevenciji zaraze HIV virusom i podjelom crvenih mašnica, bedževa i edukativnih brošura.

Po prvi put je realizovana i online edukacija putem Skype-a koju je vodio uposlenik Crvenog križa regije Katalonja iz Španije, ekspert u oblasti upravljanja društvenim mrežama za popularizaciju rada Crvenog križa. Ovim je uspostavljena saradnja i prvi korak regionalnog partnerstva između Crvenog križa Federacije BiH i Crvenog križa Katalonje, a na temelju već potpisanog Sporazuma o saradnji između dvaju prijateljskih Nacionalnih društava.

Također, u okviru Konferencije, prezentovana je i Koalicija za borbu protiv mržnje Zanemari razlike.

U toku edukacije bio je pripremljen i kviz ‘Koliko znam o Crvenom križu?’ putem kojeg su svi prisutni osvježili znanje iz oblasti diseminacije, prve pomoći, reproduktivnog zdravlja, prevencije trgovine ljudima, upozorenja na mine, dobrovoljnog davalaštva krvi i drugih.

Najuspješnija je bila ekipa u sastavu Džana Kapić, Ajdin Hodžić, Katarina Franjić, Faruk Rizvo i Šejla Čampara koji su osvojili učešće na narednom ljetnom kampu mladih.

Generalni sekretar, Namik Hodžić je u dva dana posjetio mlade i tokom održavanja Izvještajne konferencije i edukativnih radionica  iskoristio priliku da porazgovara sa liderima mladih o položaju mladih, njihovom osnaživanju kao i o online kampanji za Međunarodni dan volontera koja je osmišljena na ovom dešavanju, uz zaključak da se rad mladih više digitalizira i uključi više inovacija.

Takođe, navedenom prilikom generalni sekretar je nagradio mlade Crvenog križa Federacije BiH izdvajanjem sredstava u iznosu od 500,00 KM za nabavku GoPro kamere koja će omogućiti da se aktivnosti na terenu posebno aktivnosti posvećene migrantima dokumentiraju na kvalitetniji način.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.