Trening za edukatore iz programa „Prevencija trgovine ljudima“ u Portugalu

U periodu od 04. do 08. 05. 2017. godine Centar za saradnju u Mediteranu (CCM) i Crveni krst/križ Portugala organizirao je trening za edukatore iz programa „Prevencija trgovine ljudima“. Trening se održao u gradu Braga i bio je namjenjen za mlade volontere, ali i koordinatore mladih i uposlenike u strukturi Nacionalnog Društva Crvenog krsta/križa Portugala.

Jedan dio učesnika bili su i psiholozi i socijalni radnici koji su uposleni u organizacija Crvenog krsta/križa u Portugalu i koji će se aktivno uključiti i u ovaj program zajedno sa mladim volonterima.

Tim trenera bio je sastavljen od volontera iz 8 Nacionalnih Društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca iz Španije, Tunisa, Egipta, Albanije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji su na treningu trenera u Beogradu koji se CCM realizirao prošle godine stekli zvanja trenera.

Ovo je bilo idealna prilika za trenere da nakon svoje edukacije steknu novo iskustvo u radu i educiranju, ali i kroz međunarodno iskustvo steknu bolju povezanost sa svojim kolegama i osnaže mrežu mladih u Mediteranu.

Trening se realizirao prema utvrđenom planu i programu a sadržavao je nastavne oblasti i cjeline, kao i edukativne radionice: Uvodna radionica o trgovini ljudima sa upoznavanjem terminologije i osnovnih informacija i pojmova vezanih za ovu tematiku, Uloga Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u programu Prevencije trgovine ljudima, Elementi potrebni za držanje edukacija.

Kroz interaktivne radionice: Da li vjerujete u bajke? Jedan korak naprijed, Socijalna mobilizacija učesnicima je približena problematika ali su i na drugačiji način se mogli poistovjetiti sa žrtvama trgovine ljudima te shvatiti bolje koliko je važna prevencija.

Učesnici su imali priliku i pogledati film „Sestre“ koji je rađen po istinitim dijelovima i koji prikazuje život dvije sestre koje su naivno upale u lanac trgovine ljudima. Nakon filma svi prisutni su diskutirali o vrstama trgovine ljudima, načinu regrutacije, procesu i dijelovima eksploatacije.

Posebna pažnja tokom treninga stavljena je na rad sa različitim grupama, a posebno sa ranjivom populacijom kao što su veoma mala djeca i mladi koji su u većini slučajeva žrtve raznih oblika trgovine ljudima.

Pored edukativnog dijela bio je organiziran i međunarodni bazar gdje su sva Nacionalna društva izložila tradicionalnu hranu i piće, kao i promotivni materijal i na taj način mogli su razmijeniti tradiciju, kulturu ali i iskustva. Štand Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine bio je veoma posjećen i ocjenjen sa veoma pozitivnim komentarima.

Kao članovi tima trenera ispred DCKBiH bili su: Julia Matošević, Ana Čirić i Jasmin Nikšić koji su svoj posao uradili odlično i za koje je CCM izrazio želju da budu i u narednom timu trenera za sljedeće treninge koji se planiraju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.