Trening “Podizanje svijesti o trgovini ljudima”

U cilju osnaživanja kapaciteta i trenerskih timova, Crveni križ Federacije BiH organizirao je trening radionice iz programa Prevencije trgovine ljudima.

U saradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa BiH, nacionalni tim trenera radio je na osposobljavanju nove grupe trenera iz ovog programa koji će učestvovati u daljem radu i aktivnostima.

Među govornicima, pored trenera Crvenog križa FBiH Julie Matošević, Džane Kapić i Jasmina Nikšića, radionice su vodile i Debora Rull Jala koordinatorica i Enrica Del Bianco oficir za migracije u uredu CCM u Barseloni, Jelena Anđelić nacionalni koordinator programa u Crvenom krstu Srbije i Dajana Medić trenerica ove oblasti u Hrvatskom Crvenom križu.

Tokom radionica, koje su bile praćene i online, govorilo se o osnovnim koracima, oblicima i fazama trgovine ljudima, migracijama, ranjivosti i dijeljenju dobrih praksi i iskustava u okruženju, kao i psihološkim aspektima u trgovini ljudima. Među učesnicima su bili i predstavnici Crvenog krsta Republike Srpske.

Inače, ovaj dvodnevni trening održan je u skladu sa odredbama i opredjeljenjima Mediteranske Deklaracije usvojene na 13. Mediteranskoj konferenciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja se održala u Sarajevu 2019. godine.

Ovakve radionice će se nastaviti i tokom 2021. godine, a veća pažnja posvetiti će se Online sigurnosti posebno imajući u vidu digitalnu transformaciju sa kojom se cijeli svijet suočio tokom pandemije COVID-19.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.