Timovi Crvenog krsta/križa će posjetiti 9.000 porodica nestalih osoba u BiH

U okviru podrške domaćim institucijama da nastave proces traženja, Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa (MKCK) i Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) će u obimnoj zajedničkoj akciji posjetiti 9.000 porodica koje su svoje nestale članove prijavile Crvenom krstu/križu, a čija sudbina je još uvijek nepoznata.

Planirano je da će u okviru ove akcije, do kraja 2014. godine svi podaci o nestalim osobama, kao i odgovornost za postupanje sa tim podacima, biti prenijeti iz MKCK u Institut za nestale osobe BiH. „Pitanje nestalih osoba je najbolnije humanitarno pitanje u Bosni i Hercegovini, i zaslužuje prioritetno rješavanje“ izjavio je šef Delegacije MKCK u BiH, gdin. Boris Kelečević, i dodao „MKCK i DCK, kao partneri Instituta za nestale osobe (INO) Bosne i Hercegovine, će u skladu sa sporazumom potpisanim danas u Bijeljini doprinijeti procesu verifikacije podataka o nestalim osobama, koji je trenutno jedna od osnovnih aktivnosti Instituta. Time će se podržati aktivnosti na kompletiranju Centralne evidencije podataka o nestalim osobama, a koja je od velikog značaja za porodice nestalih u BiH“.
MKCK u procesu traženja nestalih osoba pruža podršku INO-u kao i DCK/K BiH koje će dugoročno ostati na usluzi porodicama nestalih osoba. „Jedinstvena mreža Službe traženja DCKBiH, koja obuhvata 147 organizacija CK u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH, će u toku naredne dvije godine angažovati oko 200 profesionalnih uposlenika i volontera CK u ovoj akciji. DCKBiH će tokom posjeta pružiti priliku porodicama nestalih osoba da ažuriraju podatke o svojim nestalim srodnicima i upoznati ih sa svim uslugama vezanim za proces traženja koje mogu dobiti u najbližoj organizaciji Crvenog krsta/križa“, objasnio je Dušan Kulušić, Generalni sekretar DCK BiH.
Pošto značajan broj porodica nestalih osoba živi u inostranstvu, MKCK i DCK će putem Nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca stupiti s njima u kontakt, te im i ubuduće olakšavati kontakt sa INO BIH vezan za traženje njihovih nestalih srodnika.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.