Tečaj iz neonatalne reanimacije za ljekare i zdravstvene radnike u FBiH

Dana 09. i 10. novembra/studenog u hotelu Grand u Sarajevu održava se tečaj iz neonatalne reanimacije za ljekare i zdravstvene radnike sa područja FBiH. Ova vrsta obuke se održava već nekoliko godina i dio je  zajedničkog projekta Udruženja neonatologa i intenzivista FBiH, LDS Charities i Crvenog križa FBiH.

Instruktori tečaja su 2 ljekara iz Sjedinjenih Američkih Država, te 6 ljekara Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo. Obuka se radi po novom 7. izdanju priručnika Programa neonatalne reanimacije Američke akademije za pedijatriju (AAP) i Američkog udruženja za srce (AHA). U okviru projekta izvršit će se i distribucija priručnika i opreme potrebne za trening reanimacije svim institucijama u FBiH koje imaju porodilišta, a učesnici će se vratiti u svoje ustanove gdje će moći prenijeti novostečeno znanje.

Program se svakih 5 godina ažurira od strane eksperata iz polja neonatalne reanimacije, a preporuke se prilagođavaju novim  saznanjima do kojih se došlo evaluacijom eksperimentalnih i kliničkih studija u proteklom periodu, te će ovaj tečaj u BiH biti prvi tečaj po novom, ažuriranom izdanju.

Ista obuka će se održati na Pedijatrijskoj klinici u Banja Luci 14. i 15. novembra/studenog za ljekare i zdravstvene radnike sa područja RS-a.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.