Events for Septembar 2023

04/05/2018

Akcija dobrovoljnog davanja krvi Crvenog križa grada Tuzla

Akcija DDK sa učešćem Medžlisa Islamske zajednice.
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Centralno grijanje
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za OŽV Kreka
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za Medžlis Islamske zajednice
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za rudare rudnika Mramor
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja elektrotehnička škola
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcije dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike JU Elektrodistribucija
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesne zajednice Lipnica Gornja, Srednja i Centar
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za mjesnu zajednicu Kreka
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Medicinske škole