a

Volonteri i uposleni u strukturi CKFBiH angažovani na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici

U skladu sa Misijom i Principima Crvenog križa, Crveni križ Federacije BiH sa svojom strukturom i ove godine uložio je značajne napore kako bi dao svoj doprinos obilježavanju 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Ekipe prve pomoći pratile su učesnike ovogodišnjeg Marša mira, a bile su angažovane i na pružanju prve pomoći i psiho-socijalne podrške prilikom ispraćaja i za vrijeme dočeka posmrtnih ostataka. I danas će biti na raspolaganju u Memorijalnom centru “Potočari”.

Ekipe Crvenog križa Tuzlanskog kantona sastavljene od preko 60 volontera i uposlenika sa područja Tuzlanskog kantona, Bihaća, Kaknja i Srebrenice tokom prvog dana Marša mira do 19:00 sati obavile su 240 intervencija prve pomoći. Sa 3 vozila Federalne uprave Civilne zaštite i 3 vozila Crvenog križa obavljen je 61 transport povrijeđenih učesnika pohoda.

Logistički tim organizirao je šatorsko naselje za učesnike koji su krenuli iz pravca Žepe u mjestu Ljeljin do, a ekipa prve pomoći ispratila je i učesnike Motormaratona Srebrenica 2016.

Za izvršavanje ovih zadataka angažovano je preko 90 uposlenika i volontera u strukturi Crvenog križa Federacije BiH.

Sponzor rada mladih volontera Crvenog križa Federacije BiH je BH TELECOM.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.