Events for Oktobar 2023

09/06/2018

Potpisan Ugovor o realizaciji projekta

Dana 08.06.2018. godine u sjedištu DCK BiH održan je sastanak predstavnika DCK BiH sa kolegama iz Švajcarskog Crvenog krsta/križa u BiH. Sastanku su prisustvovali: g-din Branko […]