Events for Oktobar 2023

12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Ekonomskog fakulteta
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcije dobrovoljnog davanja krvi za mjesne zajednice Novi Grad I, Novi Grad II i Stari Grad