Events for Oktobar 2023

11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike gimnazije “Meša Selimović”
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Živinice

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Ismet Mujezinović”
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gradačac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Mustafa Novalić”
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Dr Mustafa Kamarić”
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Katolički školski centar- Gimanzija