Upcoming Events

28/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike gimnazije “Meša Selimović”
24/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Živinice

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija
18/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Ismet Mujezinović”
17/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gradačac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Mustafa Novalić”
05/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Dr Mustafa Kamarić”
28/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Katolički školski centar- Gimanzija