Upcoming Events

18/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
14/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
12/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcije dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja škola
12/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić