Events for Oktobar 2023

11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcije dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja škola