Svjetski dan zdravlja:Izgradnja pravednijeg i zdravijeg svijeta

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se globalnom porukom: „Izgradnja pravednijeg i zdravijeg svijeta“ pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije.

Zbog uslova u kojim se rađaju, rastu, žive, rade i stare neki ljudi neki ljudi mogu živjeti zdravijim životom i imaju bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih. Uzrok tome su – u potpunosti . Širom svijeta postoje grupe stanovništva koje žive sa manjim prihodima, imaju lošije uvjete stanovanja i obrazovanje, manje mogućnosti zapošljavanja, doživljavaju veću rodnu nejednakost te imaju mali ili nikakav pristup sigurnim okruženjima, čistoj vodi i zraku, sigurnosti hrane i zdravstvenim uslugama. To dovodi do nepotrebne patnje, bolesti koja se može izbjeći i prerane smrti. Sve to šteti našim društvima i privredama. To nije samo nepošteno, to se može spriječiti. 

Upravo zbog toga cilj ovogodišnje kampanje je pozvati donosioce odluka u cijelom svijetu kako bi osigurali da svi imaju životne i radne uvjete koji pogoduju dobrom zdravlju i istovremeno prate zdravstvene nejednakosti i osiguraju da svi ljudi mogu pristupiti kvalitetnim zdravstvenim uslugama kada i gdje ih trebaju. COVID-19 teško je pogodio sve zemlje, ali njegov utjecaj bio je najoštriji na one zajednice koje su već bile ranjive i koje su izloženije bolesti.

Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u Evropi i Centralnoj Aziji čine velike i značajne napore u podršci zdravstvenom sistemu, zdravlju i blagostanju ljudi kroz integrirane, na zajednici bazirane, aktivnosti za zdravlje, mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku, njegu, prvu pomoć, higijenu, vodu i sanitaciju. Sve ove aktivnosti usmjeravaju se kako bi omogućile unaprjeđenje pravednijeg i zdravijeg okruženja posebno za ranjive i marginalizirane kategorije.

Volonteri u Pokretu zajedno sa zdravstvenim radnicima su prvi na liniji odgovora na COVID-19 pandemiju pružajući podršku zdravstvenim sistemima u životno važnim aktivnostima i imunizaciji.

U skladu da svjetskim preporukama i smjernicama struktura Crvenog križa Federacije BiH će kroz niz aktivnosti obilježiti ovaj datum.

Tako će volonteri Crvenog križa grada Bihaća dijeliti maske na ulazu u Polikliniku Bihać i Kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić. A centru grada postavit će štand na kojem će dijliti voće i promotivni materijal. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja planirano jei testiranje svih mobilnih timova te angažiranog osoblja koji rade sa osobama u pokretu u ovom gradu.

U Tuzli će biti distribuirana zaštitna oprema za građane TK kroz strukturu Crvenog križa Tuzlanskog Kantona. Fokus distribucije bit će na lokacijama na kojima se formiraju redovi pri čekanju ispred banaka, zdravstvenih ustanova, pošti i sl.

A budući da su starije osobe izloženije zarazi virusom COVID-19 te da su same posljedice COVID-a mnogo teže kod osoba treće životne dobi Crveni križ Kantona Sarajevo će u saradnji sa privatnom ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju „MHS“ sa 70 paketa pomoći socijano ugrožene osobe ove dobi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.