Svjetski dan zdravlja ove godine pod sloganom “Zdravlje za sve”

Svjetski dan zdravlja obilježava se 07. aprila/travnja svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije.

Ove godine, Svjetski dan zdravlja obilježava se pod globalnom temom: Zdravstvene usluge: Za svakoga, svugdje, i sloganom “Zdravlje za sve”

Pristup neophodnim zdravstvenim uslugama i finansijskoj zaštiti ne samo da poboljšava zdravstveno stanje stanovništva i produžuje životni vijek, već i štiti od razvoja epidemija, smanjuje siromaštvo, stvara nova radna mjesta, povećava ekonomski razvoj i utiče na ravnopravnost spolova.

Najmanje polovina svjetske populacije još uvijek nema potpuno pokrivene osnovne zdravstvene usluge. Oko 100 miliona ljudi dolazi u stanje “ekstemnog siromaštva” (dnevni prihod domaćinstva iznosi 1,90 dolara- 3,23 KM ili manje), jer su primorani da plaćaju zdravstvene usluge. Skoro 12% svjetske populacije (800 miliona ljudi) troši najmanje 10% kućnog budžeta na troškove zdravstvenih usluga.

Sve države članice UN-a su se složile da će do 2030. godine, kao dio Održivih ciljeva razvoja, postići univerzalno zdravstveno osiguranje.

 

Izvod iz Strategije SZO „Zdravlje za sve“

 

Strateški dokument nazvan “Zdravlje 21” odgovor je Evropske regije na izazove globalne strategije “Zdravlja za sve” i kao takav određuje okvire za akciju za zdravlje regije u cjelini, služeći pri tome i kao nadahnuće za uobličavanje ciljeva zdravstvene politike na nacionalnoj i lokalnoj razini. Jedini je trajni cilj postići puni potencijal zdravlja za sve.

 

Dva su cilja najvažnija:

  • unaprijediti i očuvati zdravlje tokom cjelokupnog ljudskog života i
  • smanjiti učestalost vodećih bolesti i povreda današnjice, te ublažiti njima uzrokovanu patnju.

 

Vrijednosni principi na kojima počiva strategija “Zdravlje 21” su:

  • zdravlje jest temeljno ljudsko pravo,
  • za postizanje ciljeva nužna je pravičnost i solidarnost unutar i između zemalja i njihovih građana,
  • ostvarivanje ciljeva zahtijeva aktivno učešće kao i odgovornost prema stalnom razvoju zdravlja kako pojedinaca, tako i grupa, institucija i zajednica u cjelini.

 

Strategija je uobličena u 21 cilj za zdravlje za sve, koji iskazuju potrebe cjelokupne europske regije i predlažu akcije nužne za unapređenje situacije. Oni će predstavljati vrijednost prema kojoj će se mjeriti napredak u unapreñenju i očuvanju zdravlja te smanjivanju rizika.

 

1 Comment

Comments are closed.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.