Svjetski dan zdravlja-7.april/travanj

Svjetski dan zdravlja 7. april obilježava se na dan osnivanja Svjetske zdravstvene organizacije. Svake godine Organizacija izabere jedan ključni globalni zdravstveni problem i organizuje međunarodne, regonalne i lokalne događaje na sam taj dan, ali i tokom cijele godine kojima se ukazuje na odabranu tematiku. Ove godine tema svjetskog dana zdravlja je starenje i zdravlje sa temom „dobro zdravlje dodaje život godinama“. Fokus je na činjenici da dobro zdravlje kroz život može pomoći starijim muškarcima i ženama da vode ispunjene i produktivne živote i da budu resurs za svoje obitelji i zajednicu. Volonteri Crvenog križa Novo Sarajevo i Novi Grad će sudjelovati u aktivnostima koje Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa NVO Partnerstvo za javno zdravlje, Općinom Novo Sarajevo, Centrom za zdravo starenje, Općom bolnicom Prim dr. Abdulah Nakaš, Sarajevo Zdravi grad i Crvenim križem FBiH ove godine planira provesti na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja.

POGLEDAJTE BROŠURU POVODOM SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA

Na taj dan predstavnici ustanova organizatora će se okupiti u Centru za zdravo starenje u Općini Novo Sarajevo gdje će biti organizovana izložba fotografija na temu-vježbe za treću životnu dob, nakon čega će se članovi Centra zajedno sa uposlenicima i volonterima Centra, te gostima uputiti prema Osnovnoj školi „Kovačići“, sa transparentima na kojima će biti ispisane poruke promocije zdravlja. Tokom šetnje građanima će se pružati informacije o zdravom starenju, mjeriti šećer i krvni pritisak i dijeliti informativni materijal.
2012. godina proglašena je i Europskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti. Cilj Evropske godine aktivnog starenja je spriječiti socijalnu isključenost starijih osoba, poticati starije osobe na zdravo starenje i aktivnu ulogu u društvu te stvaranje prilika da nastave raditi i očuvaju radnu snagu.
U razvijenim se zemljama, zahvaljujući porastu životnog standarda i unaprjeđenju kvaliteta zdravstvene zaštite, produžen je životni vijek što iz godine u godinu dovodi do porasta udjela starijih osoba u ljudskoj populaciji. Taj trend donosi brojne izazove za tržište rada, zdravstveni sistem i životni standard nakon odlaska u penziju te različita mišljenja sudionika društva. Dok su jedni zabrinuti za kvalitet života starijih osoba u budućnosti, drugi strahuju da će stariji postati teret radno sposobnom stanovništvu. No ti se strahovi ne moraju obistiniti.
Ova je godina prilika za promišljanje o mogućnostima koje se otvaraju činjenicom da Evropljani žive sve duže te promoviranje aktivnog sudjelovanja starijih osoba u društvu i na tržištu rada, te promicanje neovisnog života u starosti. S obzirom na trend rasta udjela starijeg stanovništva, također je važno održavati međugeneracijsku solidarnost u društvu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.