Svjetski dan zdravlja (07.04.)

Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) svakog 7. aprila/travnja, obilježava se Svjetski dan zdravlja. Tema pod kojom će biti obilježen ovogodišnji Svjetski dan zdravlja je: „DEPRESIJA, PRIČAJMO O TOME!“

 Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, depresija je mentalni poremećaj koji je predstavljen depresivnim raspoloženjem, gubitakom interesovanja ili zadovoljstva, osećanjem krivice sa niskim samopoštovanjem, nesanicom ili gubitkom apetita, nedostatkom energije i slabom koncentracijom. Ovi problemi mogu dovesti do suštinskog poremećaja u sposobnosti pojedinca da vodi računa o svojim svakodnevnim aktivnostima.

Predviđa se da će do 2020 godine, depresija biti na drugom mjestu na rang listi bolesti koje izazivaju inavaliditet za sve uzraste, oba pola. Danas je depresija već drugi uzrok invaliditeta u starosnoj dobi 15-44 godina za oba pola zajedno.

S obzirom na to da je, u okviru javnog zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva, uloga Crvenog križa da prenese ključne informacije što širem krugu stanovništva ove godine su aktivnosti Crvenog križa usmjerene na razvijanje svijesti o bitnim činjenicama vezanim za depresiju;

 • U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i zdravstvenim radnicima, organiziraće se predavanja na temu „Depresija, pričajmo o tome!“. Ciljna grupa su prvenstveno mladi, populacija koja je dosta podložna nastanku i razvoju depresije i anksioznosti;
 • Tokom cijele godine aktivnosti će biti usmjerene na osnaživanju mentalnog zdravlja volontera, posebno onih koji se u toku volonterskih aktivnosti susreću sa dirljivim i potresnim situacijama kao što su programi kućne njege, socijalno-humanitarne aktivnosti, te aktivnosti u toku prirodnih i drugih nesreća.

Organizacije Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH Svjetski dan zdravlja obilježile su ovako:

Crveni križ Unsko-sanskog kantona

U povodu Svjetskog dana zdravlja, Crveni križ Unsko-sanskog kantona sprovodi različite aktivnosti kroz organizaciju informativnih štandova, podjele propagandnog materijala, edukativne radionice, obilazak dječijih vrtića, kao i socijalnih slučajeva uz podjelu paketa hrane, voća i higijene.
Predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona Kličić Husein je u jutarnjim satima posjetio štand Crvenog križa grada Cazina.

Crveni križ općine Cazin

Mladi Crvenog križa općine Cazin dijelili su promotivni materijal vezano za promociju zdravlja posebno zdrave ishrane. Organizirana je i pokazna vježba kao simulacija stresne situacij, a osigurano je i učešće terapeuta vezano za zdravu prehranu.

Crveni križ grada Zenica

Crveni križ Grada Zenica je u 8 zeničkih vrtića, te korisnicima Dnevnog centra za starije osobe podijelio cca 300 kg voća. Takođe, za 70 korisnika Dnevnog centra upriličeno je besplatno mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi.

Crveni križ općine Ilidža

Povodom 07.04., Svjetskog dana zdravlja, koji se ove godine obilježava temom: DEPRESIJA, PRIČAJMO O TOME!, danas smo razgovarali sa učenicima trećih razreda IV gimnazije Ilidža.
Predavanje na ovu temu je pripremila i održala dr. Amina Ibrahimović – Mahmutović.

Crveni križ općine Stari Grad

Crveni križ općine Stari Grad Sarajevo je za učenike J.U.S.Š. Poljoprivrede,prehrane,veterine i uslužnih djelatnosti i učenike J.U S.Š za tekstil, kožu i dizajn organizirao predavanje na temu depresije, dr. Amina Ibrahimović-Mahmutović održala prezentaciju, a mladi CK Stari Grad Sarajevo su tom prilikom dijelili voće i prigodan promotivni materijal.

Crveni križ općine Gornji Vakuf- Uskoplje

U saradnji sa J.U DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF-USKOPLJE, SREDNJOM MJEŠOVITOM ŠKOLOM “GORNJI VAKUF” I SREDNJOM MJEŠOVITOM ŠKOLOM “USKOPLJE,   Crveni križ općine Gornji Vakuf –Uskoplje organizirao je obilježavanje  Svjetskog dana zdravlja.

Na prostoru Općine Gornji Vakuf-Uskoplje postavljena su dva štanda gdje je medicinsko osobolje iz JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje provjeravalo građanima pritisak i šećer u krvi.

Ova današnja akcija obilježavanja SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA  je uspješno realizovana. Medicinsko osobolje potpomognuto sa učenicima medicinske škole i volonterima Crvenog križa u razdoblju od 10.00 h do 12.00 h pregledano je 110 građana.

Analizom J.U Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje u toku 2016.godine je pružila usluga 246.958  pregleda što je za 14.537 usluga više nego u 2015.godini kada je pruženo 232.421 usluga.

Od toga možemo nabrojati sljedeće usluge:

 • Pregleda ljekara opće prakse 783 pregleda
 • Pregledi specijalista javne ustanove 27.818 pregleda
 • Pedijatriski pregledi 1184 pregleda
 • Pregledi radi imunizacije I imunizacija 3806 pregleda
 • Usluge RTG službe (rengen) 3371 pregleda
 • Higijensko epidemiološka služba 837 pregleda i 2511 usluga
 • Labaratorija 10401 pacijent i 2511 usluga
 • Specijalist ortoped 730 pregleda
 • Neuropsihijatar 1318 pregleda
 • Otorinolaringolog 140  pregleda
 • Hirurg …. 911 pregleda
 • Radiolog ..738 pregleda
 • Internista- nefrolog 370 pregleda

Sa ovim svim podacima J.U Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, možemo zaključiti da zdravstveno stanje građana naše općine svake godine sve teže i teže.

Crveni križ općine Centar- Sarajevo

Komisija za zdravstvo Crvenog križa općine Centar-Sarajevo je sa svojim volonterima, doktorima medicine, posjetila Centar za zdravo starenje općine Centar gdje je upriličeno predavanje na temu depresije. Predavač je bila prim. mr. sci. dr. Alija Drnda, predsjednica Komisije za zdravstvo Crvenog križa općine Centar.

Crveni križ općine Prozor-Rama

Dom zdravlja „Rama“ i Crveni križ općine Prozor-Rama uz potporu Općine Prozor-Rama obilježili su Svjetski dan zdravlja. Obilježavanje se odvijalo u Prozoru na Trgu Josipa Stadlera i na Gračacu ispred osnovne škole “Ivana Mažuranića”. U cilju promocije i prevencije zdravlja djelatnici Doma zdravlja „Rama“  i volonteri na čelu sa ravnateljicom dr. Marom Anđelić, vršili su mjerenje količine šećera u krvi i krvni tlak. U isto vrijeme volonteri su dijelili voće građanima.

Učenici osmih razreda osnovne škole “Marka Marulića” Prozor, u pratnji nastavnice biologije Mirjane Marić, posjetili su ovu akciju. Tom prigodom dr Mara Anđelić je učenike upoznala sa važnošću i načinima prevencije zdravlja. Povodom svjetskog dana zdravlja tajnik Crvenog križa općine Prozor-Rama gostovao je radio Rami zajedno s doktoricom Marom Anđelić, na temu Depresija,pričajmo o tome.

Odaziv građana je bio dosta dobar. U Prozoru je kontroli šećera i tlaka pristupilo 130 osoba.

Crveni križ općine Kiseljak

Volonteri Crvenog križa općine Kiseljak su na platou ispred zgrade Općine postavili štand na kojemu su njihovi sugrađani besplatno mogli izmjeriti šećer u krvi, krvni tlak, visinu, težinu, te saznati koja im je idealna tjelesna težina.

Pored štanda, s obzirom da je tema ovogodišnjeg obilježavanja dana zdravlja depresija, volonteri su distribuirali edukativne letke. Osim podjele letaka naši sugrađani su mogli uraditi Beckov indikator depresije – anketu koja se sastoji od 21-og pitanja, a pokazatelj je da li je osoba u depresiji. Oko 40 sugrađana je posjetilo štand, dok ih je 20-tak uradilo anketu koja je pokazala da polovina ljudi koji su je uradili pate od blagog oblika depresije.

Crveni križ općine Kalesija

Crveni križ općine Kalesije povodom Svjetskog dana zdravlja ogranizovao je akciju besplatnog mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska za građane općine Kalesija. Akciji se odazvao veliki broj građa ove općine. Pored mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska, volonteri su dijeli i promotivni materijal namjenjen za edukaciju stanovništva.

Crveni križ općine Fojnica

Crveni križ općine Fojnica angažirao je profesoricu psihologije Ajlu Halilović da  građane ove općine upozna o depresiji (uzroci, tipovi, rizik, simptomi i lijecenje) kao stigmi i diskriminaciji koje prate mentalne bolesti, uključujući depresiju, koje su rezultat neinformisanosti i neznanja.

Psiholog je također razgovarao sa građanima ponaosob, te ih informisao o obliku pomoći koji je dostupan za prevenciju i liječenje depresije, potaknuo ljude s depresijom da potraže pomoć, educirao članove porodice, prijatelje i kolege koji žive s ljudima koji boluju od depresije da su sposobni pružiti podršku oboljelom.
Uz to je za građane organizirano i mjerenje nivoa šećera u krvi i vrijednosti krvnog pritiska, distribuiran edukativno-promotivni materijal,  te poklanjane jabuke kao simbol zdravlja. Prostorije Crvenog križa općine Fojnica je tokom trajanja ove akcije posjetilo preko 50 građana.
.

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.