Međunarodni dan starijih osoba (01.10) Prezentirani rezultati istraživačke studije pod nazivom „Studijska analiza aktivnog starenja u funkciji unapređenja zdravlja i samostalnog života pojedinca“ .

Na osnovu Bečkih obaveza o starijoj populaciji, koje obuhvataju generalne obaveze u skladu sa Strategijom 2020 i ostalim odlukama Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (Međunarodne federacije), Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) se priključilo drugim nacionalnim društvima u regionu u radu na razvoju i poboljšanjima Programa brige o starijim osobama, kako bi se promovisao novi koncept aktivnog starenja, te sagledalo kako Programi brige o starijima mogu doprinijeti ostvarivanju Bečkih obaveza.

Stariji ljudi su široka i raznolika grupa, kao i bilo koja druga drugačije starosne dobi. Njihove humanitarne potrebe zahtjevaju posebno pažnju, kako na nivou zajednice, tako na nivou pojedinca. Društvo mora zaštititi i promovisati njihova prava i blagostanje, uključujući prevenciju diskriminacije zasnovane na godinama, promociju produktivnog i aktivnog starenja i socijalnu inkluziju. Stariji ljudi aktivni kao volonteri Crvenog krsta/križa, ostavljaju vrijedan doprinos u društvu DCK BiH pozdravlja pokretanje aktivnosti projekta aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama. DCK BiH, takođe, obezbjeđuje usluge podrške starijima, posebno onima koji su iznemogli i sa hendikepom.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana starijih osoba (01.10.) u prostorijama Crvenog križa FBiH je upriličena press konferencija na kojoj su javnosti prezentirani rezultati istraživačke studije pod nazivom „Studijska analiza aktivnog starenja u funkciji unapređenja zdravlja i samostalnog života pojedinca“ koje je DCK BiH provelo u saradnji sa doc.dr. Nusretom Kepeš. Istraživačka studija, provedena je uz finansijsku podršku Međunarodne federacije, a oslanja se na Madridski akcioni plan i prvo je istraživanje te vrste. Prikupljeni su pouzdani podaci i definisane preporuke  za aktivno starenje zasnovani na naučnim osnovama. Cilj ovakvog jednog dokumenta je da posluži strukturi DCK BiH da, na osnovu konkretnih i jasnih preporuka iz istraživačke studije, implementiraju aktivnosti iz domena aktivnog starenja i zastupanja starijih osoba u svojim sredinama, te da se ponudi ekspertnom timu u proširenom sastavu za izradu okvirne politke za osobe starije životne dobi u BiH kao jedan od elemenata za izradu Strategije za starije osobe u BiH.

Nasa uloga u aktivnom starenju i načini/preporuke da se izbjegnu problemi:
–    Potrebno je investirati u pozitivan imidž starijih osoba u društvu
–    Promovisati volontiranje kao doprinos aktivnom starenju
–    Ubrzati  socijalnu inkluziju kao preduslov zdravog starenja
–    Obezbijedite pristup zdravstvenim uslugama i uslugama brige i promociju zdravlja za starije osobe
–    Osnažite solidarnost među generacijama i promovišite međusobno poštovanje

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.