Svjetski dan prve pomoći-08.septembar

Svjetski dan prve pomoći se tradicionalno obilježava svake druge subote u mjesecu septembru. Obilježavanje dana posvećenog prvoj pomoći izuzetna je prilika za ukazivanje, da je prva pomoć humani čin koji pokreće ljude u izgradnji bolje, sigurnije i humanije zajednice. Na inicijativu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, društva Crvenog križa širom svijeta organiziraju  niz aktivnosti, kojima je cilj privući pažnju javnosti i ukazati na važnost pravodobno i na pravilan način pružene prve pomoći. Ove godine se Svjetski dan prve pomoći obilježava 8.septembra pod sloganom „Prva pomoć za vulnerabilne skupine“.

Međunarodna federacija ističe da nitko nije izuzet rizika od ozljeđivanja, a da svi imamo sposobnost naučiti pružati prvu pomoć. Također ističe da je za spašavanje života, uz kontinuirano stjecanje i obnavljanje znanja i vještina postupaka prve pomoći, izuzetno važno izgrađivati svijest o potrebi solidarnog pomaganja i primjeni naučenih vještina u neželjenim životnim situacijama kao i u situacijama masovnih nesreća i katastrofa.
Ključne poruke Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca povodom obilježavanja ovog datuma:
– svi imaju potencijal naučiti prvu pomoć i primjeniti svoje znanje kako bi spasili ugroženi život
– dostupnost prve pomoći SVIMA, posebno, vulnerabilnim skupinama i osobama sa invaliditetom
– prva pomoć je izraz humanosti kojim se pokazuje spremnost i želja za spašavanjem života bez  diskriminacije, u potpunosti poštujući različitost.
– broj spašenih života i smanjenje posljedica nesreća mjerilo je uspjeha u pružanju prve pomoći

Deset preporuka za globalno promicanje prve pomoći
1. Obuka  iz prve pomoći mora biti dostupna svim građanima neke zemlje, posebno vulnerabilnim skupinama i osobama sa invaliditetom
2. U škole treba uvesti teorijsku i praktičnu obuku  iz prve pomoći kao obavezan dio
školovanja. Obuku iz prve pomoći treba proći i svaki kandidat za vozača.
3. Zakonski treba regulirati obavezu učenja prve pomoći na radnom mjestu i u školi.
4. Valjanost certifikata iz prve pomoći treba vremenski ograničiti i uvesti tečajeve za
obnovu znanja koji se trebaju pohađati najmanje svakih pet godina.
5. Treba dodatno raditi na ujednačavanju edukacije prve pomoći u europskim zemljama.
Već postoji europski certifikat iz prve pomoći kojeg u europskim zemljama izdaju
nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Sličan proces usklađivanja
će se promovirati globalno. Kao vodeća organizacija na području obuke iz prve
pomoći, Menunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
predlaže nekoliko ključnih poruka koje bi trebale biti dio nastavnog plana iz prve
pomoći u cijelome svijetu.
a. Poduzmite sigurnosne mjere, pozovite pomoć.
b. Provjerite životne funkcije osobe (započnite s primarnim pregledom,
provjeravajte promjene stanja).
c. Pružite pomoć osobi bez svijesti.
d. Pružite pomoć osobi koja ima problema s disanjem.
e. Pružite pomoć osobi koja ima problema s cirkulacijom.
f. Zaustavite jako krvarenje.
g. Zbrinite opekline i rane.
6. Svi građani i sve zajednice trebaju imati aktivnu ulogu u sprečavanju i pripremi za
katastrofe.
7. Treba više sredstava uložiti u provedbu i razvoj kampanja kojima bi se ljude poticalo
na učenje prve pomoći.
8. Ciljane skupine za pohađanje tečajeva prve pomoći treba proširiti na članove obitelji.,
osobe koje boluju od bolesti srca, starije osobe, osobe s posebnim potrebama, kao i na
manjinske skupine koje su često suočene sa stigmatiziranjem i diskriminacijom.
9. Treba povećati dostupnost defibrilatora na svim javnim mjestima.
10. Zakonski treba urediti pitanje odgovornosti osoba koje pružaju prvu pomoć jer
moguće pravne posljedice zbog lošeg ishoda dodatno odvraćaju ljude od pružanja prve
pomoći.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.