Svjetski dan mladih 12.08. i Kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mladih Crveni križ Federacije BiH organizuje 10. Kamp mladih, u periodu od 11.08. do 14.08. 2015. godine, na lokalitetu bivše kasarne Ušivak u Hadžićima.

Pored edukativnih radionica na teme “Animacija dobrovoljnih darivalaca krvi” i “Realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja”, mladi iz 5 kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa, te iz Crvenog križa Distrikta Brčko će, u skladu sa temom Svjetskog dana mladih “Građanski angažman mladih” upriličiti posjetu JU Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, te se priključiti akciji “Dežuram za muzej”.

Također će raditi na čišćenju i stavljanju u funkciju jednog dijela objekata u bivšoj kasarni Ušivak, kako bi isti mogli biti korišteni za potrebe edukacije mladih iz strukture Crvenog križa Federacije BiH.

Svečano otvaranje Kampa predviđeno je za 11.08.2015. godine u 13:00 sati, u bivšoj kasarni Ušivak.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.