Svjetski dan hrane: Stvorimo generacije bez gladnih

Danas se obilježava Svjetski dan hrane. Ovogodišnja tema pod kojom se obilježava ovaj dan je ujedno i Globalna poruka FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN) „Stvorimo generacije bez gladnih“.

Fokus ovogodišnjeg obilježavanja svjetskog dana hrane je da se u školama (osnovnim i/ili srednjim) organiziraju likovne radionice na kojima bi mladi predstavili svoje ideje o temi suzbijanja gladi.

Likovne radove koje organizacije Crvenog križa kantona (najviše tri sa jednog kantona) ocijene kao najbolje objaviće se na web stranici Crvenog križa FBiH i biće štampane kao posebna knjižica.

Odabrani radovi trebaju biti potpisani od strane autora sa naznačenim osnovnim podacima (ime i prezime, mjesto i naziv škole te razred koji učenik pohađa).

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.