Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi-14.06.

Crveni križ Federacije BiH u povodu 14.06. – Svjetskog Dana dobrovoljnih davalaca krvi svim dobrovoljnim davaocima krvi u Bosni i Hercegovini upućuje iskrene čestitke i zahvalnost za istinsku humanost koju svakodnevno pokazuju darivanjem krvi kojom spašavaju ogroman broj bolesnih i povrijeđenih građana naše domovine.
Globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u 2012. godini je fokusirana na davaoce krvi pod sloganom ” Svaki davalac krvi je heroj ” sa idejom da svako od nas može postati heroj ukoliko dobrovoljno daruje krv. Ovogodišnjim motom se nastoji odati počast tihim i anonimnim herojima – dobrovoljnim davaocima krvi, ali i ohrabriti i podstaći ljude, u cijelom svijetu, da se odvaže na čin dobrovoljnog i redovnog darivanja krvi.

Obilježavanje Svjetskog dana DDK ima za cilj podsticanje stanovništva da redovno daje krv, da utiče na podizanje nivoa svijesti o potrebi za davanjem krvi, zatim, promoviše zdrav način života, unapređuje zdravstvenu kulturu i prosvijećenost i utiče na podizanje nivoa građanske solidarnosti i društvene odgovornosti.
Dobrovoljno davalaštvo krvi u BiH, kao i u cijelom svijetu, zbog smanjivanja broja dobrovoljnih davalaca krvi, postaje sve veći društveni problem. Imajući to u vidu Crveni križ Federacije BiH izradio je ove godine promotivni spot sa ciljem animiranja stanovništva da dobrovoljno daruje krv.
Crveni križ tradicionalno u okviru svojih redovnih aktivnosti dobrovoljnog davalaštva krvi provodi aktivnosti motivisanja i organizacionog okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi, popularisanja davalaštva, organizovanja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, utvrđivanja uslova za dodjelu priznanja i dodjele priznanja dobrovoljnim dvaocima krvi. Kroz strukturu, koju čini 10 organizacija Crvenog križa kantona i 79 organizacija Crvenog križa općina, godišnje u prosjeku organizira oko 442 akcije prikupljanja krvi u kojima učestvuje oko 19.069 davalaca. Tokom godine se u akcijama prikupi oko 19.211 jedinica krvi. Također od 2007 godine dodjeljuje najviša priznanja dobrovoljnim davaocima krvi, Zlatni znak za 100 i više darivanja  i Srebrnu plaketu za 50 i više darivanja, a izrađuje i dodjeljuje razni promotivni material (značke DDK, majice, kape, olovke i sl.) U okviru Dana otvorenih vrata Crvenog križa i transfuzija  (14. do 22.06) ove godine biti će organizirane akcije darivanja krvi u velikom broju organizacija Crvenog križa, a 16.6. održati će se i Peti Federalni susreti dobrovoljnih davalaca krvi u Gračanici.

Razmatrajući problematiku društvenog vrednovanja dobrovoljnog davalaštva krvi, posebno kroz zakonsku regulativu (Nacrt Zakona o radu), na 8. sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine održane 12. 04. 2012. god. u Sarajevu upućen je apel prema Vladi Federacije BiH, resornom ministarstvu rada i socijalne politike, Sindikatu BiH i Udruženju poslodavaca Federacije BiH da se:

u Nacrt zakona o radu obavezno ugrade odredba prema kojoj bi „radnik – dobrovoljni davalac krvi za svako darivanje  imao  pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva” i
da “radnik dobrovoljni davalac krvi ima pravo na uvećani godišnji odmor i to jedan dan za svako darivanje krvi koje ostvari u toj godini „

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.