Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi (14.06.)

Crveni križ Federacije BiH u povodu 14. 06.- Svjetskog Dana dobrovoljnih davalaca krvi svim dobrovoljnim davaocima krvi u Bosni i Hercegovini upućuje iskrene čestitke i zahvalnost za istinsku humanost koju svakodnevno pokazuju darivanjem krvi kojom spašavaju ogroman broj bolesnih i povrijeđenih građana naše domovine.

U središtu ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO) povodom 10. godišnjice Svjetskog dana dobrovoljnog darivanja krvi- je davanje krvi kao dar koji spašava živote. Ciljevi kampanje su:
-da se izrazi zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi za njihov dar kojim spašavaju živote
-promocija dobrovoljnog neplaćenog darovanja krvi
– uvjeriti ministarstva zdravstva da se obavežu da će obezbjediti nacionalne rezerve sigurne krvi kroz dobrovoljno, neplaćeno davanje krvi
Transfuzija krvi i krvnih produkata pomaže u spašavanju miliona ljudskih života svake godine. Može pomoći pacijentima koji su životno ugroženi duže vrijeme tako što će im produžiti život i poboljšati njegov kvalitet i potrebna je za složene medicinske i hirurške zahvate i procedure. Takođe ima važnu ulogu spašavanja života u materinskoj i natalnoj njezi. Međutim u mnogim zemljama nema dovoljno zaliha sigurne krvi i transfuziološke službe se suočavaju sa izazovom obezbjeđivanja dovoljnih zaliha krvi koja je istovremeno kvalitetna i sigurna.Dovoljne zalihe mogu biti osigurane jedino kroz redovne donacije dobrovoljnih, neplaćenih davalaca krvi. Cilj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je da 2020. godine sve zemlje dođu do svojih rezervi krvi kroz dobrovoljno neplaćeno davanje krvi. Danas u samo 62 zemlje u svijetu se nacionalne zalihe krvi obezbjeđuju 100% kroz dobrovoljno neplaćeno davanje krvi, dok 40 zemalja još uvjek zavisi od porodičnog davanja ili čak plaćenih donatora.
Crveni križ Federacije BiH i njegove kantonalne/županijske organizacije u saradnji sa službama za transfuziologiju u FBiH, od 14. 06. – Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi do 22. 06. – Dana DDK CK FBiH provode «DANE OTVORENIH VRATA» Crvenog križa i Transfuziologije.
U ovoj nedjelji bit će intenzivirane aktivnosti s ciljevima podizanja razine svijesti opće populacije o značaju DDK, animacije i regrutacije dobrovoljnih davalaca, održavanja kontinuiteta broja postojećih davalaca, povećanja broja darovanih jedinica krvi i broja darivalaca, kao i unapređenja imidža Crvenog križa kroz ovu tradicionalnu aktivnost u kojoj vrši animaciju i regrutaciju davalaca, te organizira akcije DDK. Akcije darivanja krvi organizira Crveni križ putem mreže svojih organizacija aktivista i volontera, sa različitim obimom i uspjehom u skladu sa svojim mogućnostima. Crveni križ Federacije BiH kroz strukturu, koju čini 10 organizacija Crvenog križa kantona i 79 organizacija Crvenog križa općina, godišnje u prosjeku organizira oko 537 (za 2012.g) akcija prikupljanja krvi u kojima učestvuje oko 25.000 davalaca. Tokom godine se u akcijama prikupi oko 21 000 jedinica krvi.
U okviru obilježavanja Svjetskog dana Crveni križ Federacije BiH je:
–  Izradio spot DDK koji je dostavljen medijima
–  U strukturi će se organizirati akcije dobrovoljnog darivanja (Prema Planu je predviđeno oko 25 akcija ) i druženja dobrovoljnih davalaca krvi
–  14.06.2013. godine na Vlašiću će biti održana sjednica Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH
–  15.06.2013. na Vlašiću će biti organizirani 6. Federalni susreti DDK  na kojima će biti dodjeljena priznanja višestrukim davaocima krvi i to 14 priznanja Zlatni znak za dobrovoljne davaoce krvi  koji su krv dali  100 i više puta i 140 priznanja Srebrna plaketa za davaoce koji su krv dali 50 i više puta. Susreti će biti održani uz prigodan kulturno zabavni i sportski program.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.