Svjetski dan dobrovoljnih darivalaca krvi

Svim dobrovoljnim davaocima krvi u Bosni i Hercegovini čestitamo Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi – 14.juni/lipanj

Velika Vam hvala za Vašu istinsku humanost koju svakodnevno pokazujete darivanjem krvi (nezamjenljive tečnosti za ljudski organizam) kojom spašavate ogroman broj bolesnih i povrijeđenih građana naše domovine.

Vaš dokazani humanizam, između ostalog, doprinosi i promociji humanih vrijednosti i univerzalnih principa Crvenog križa, organizacije od posebnog društvenog interesa za građane i Bosnu i Hercegovinu.

Želimo Vam puno zdravlja i sreće u životu.

 Generalni sekretar :                                                                                   Predsjednik :

         Namik Hodžić                                                                                        Ivo Juričević

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.