Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

U skladu sa programskim aktivnostima Crvenog križa/krsta i ove godine se tradicionalno obilježava 24 mart/ožujak Svjetski dana borbe protiv tuberkuloze.Kampanja Svjetske zdravstvene organizacije za borbu protiv tuberkuloze sa promoterom fudbelerom Figom u BiH će poćeti 24.marata/ožujka na Svjetski dana borbe protiv ove bolesti.Na realizaciji aktivnosti će zajedno biti angažovani Društvo CK/K BiH sa entiteskim organzacijama CKFBiH i CKRS, Ministarstvo zdravlja Federacije BiH,Ministarstvo zdravlja i socijalne  zaštite RS-a, Odjeljenje za zdravstvo i ostale poslove DB i FBiH i Udruženje pulmologa BiH.Aktivisti Crvenog križa/krsta će na terenu provoditi zdravstveno – socijalne i promotivne aktivnosti, a postere i letke štampane od strane UNDP-a će istaknuti na javnim mjestima.Posebna pažnja posvećena je oboljelim od tuberkuloze i njihovim porodicama, te će biti organizovane posjete bolnicama za plućne bolesti.Društvo Crvenog krista/krža će iskoristiti ovu Kampanju za mobiliziranje javne podrške i intenziviranja napora u dijagnosticiranju i liječenju, te izgradnji efikasne strategije za suzbijanje epidemije ove bolesti

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.