Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze (24.03.) – „Ujedinjeni zaustavimo TB“

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se 24. marta/ožujka svake godine širom svijeta sa ciljem da se podigne svijest javnosti o ovoj bolesti i učine svi napori kako bi se ona iskorijenila.

Tuberkuloza je zarazna bolest koja se širi sa osobe na osobu putem zraka i koja uzrokuje smrt nekoliko miliona ljudi širom svijeta. Uzročnik ove zarazne bolesti je Kohov bacil-bacil tuberkuloze, a izvor je najčešće čovjek.Osoba sa neliječenom tuberkulozom može zaraziti 10 do 15 ljudi godišnje radi čega je od velikog značaja edukacija javnosti o tuberkulozi, njenim simptomima i toku liječenja. Tuberkuloza se prenosi zrakom od bolesne odobe, kašljem, kihanjem i govorom.

Znaci aktivne tuberkuloze su:

– kašalj koji traje duže od tri sedmice

– povišena temperatura

– nagli gubitak tjelesne težine

– noćno znojenje

– bol u grudnom košu koji traje duže od tri sedmice

Kada osoba duže vremena boluje od tuberkuloze može iskašljavati krv ili se u iskašljaju uz gnojni sadržaj može pojaviti i krv.

Veoma je važno da preventivne aktivnosti, koje se preduzimaju u okviru programa za kontrolu TB na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, budu usmjerene prema grupama populacije sa povećani rizikom oboljevanja od tuberkuloze, odnosno prema posebno rizičnim grupacijama stanovništva kao što su romske zajednice, interno raseljena lica, lokalne zajednice i područja visoko opterećena tuberkulozom. Iako od tuberkuloze se mogu zaraziti sve osobe, među rizičnim grupama su i trudnice, adolescenti, žene u menopauzi, alkoholičari, te HIV pozitivne osobe.

Ovogodišnji moto kampanje je „Ujedinjeni zaustavimo TB!“ u sklopu koje i Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine sa organizacijama Crvenog križa u strukturi radi na podizanju svijesti stanovništva o tuberkulozi, te prevenciji putem predavanja zdravstvenih radnika i educiranih volontera u školama i podjele informativno-edukativnih materijala.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.