Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a- 01. decembar

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a u svijetu se ove godine obilježava pod sloganom „Doći do nule“: nule slučaja diskriminacije i nule smrtnih slučajeva. U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Crveni križ u FBiH će provesti aktivnosti u cilju podizanja svijesti o postojanju HIV/AIDS-a i smanjenja rizičnog ponašanja posebno među mladima. Aktivnosti su usmjerene ka jačanju volonterske baze u organizacijama Crvenog križa općina i osposobljavanju određenog broja mladih ljudi da se, kao vršnjački edukatori, aktivno bave ovim pitanjem u svojim sredinama.

Organizacije Crvenog križa će u suradnji sa volonterima, koji su educirani kroz Program reproduktivnog zdravlja, i u suradnji sa zdravstvenim radnicima održati edukativne prezentacije za srednjoškolce na kojima će učesnici dobiti osnovne informacije o reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima. Učesnicima će biti podijeljeni leci, mašnice i kondomi, kao i brošure sa informacijama o spolno prenosivim bolestima.
Na javnim mjestima, trgovima, školama i dr. 1. decembra/prosinca će biti postavljeni posebni informativni štandovi na kojima će se vršiti podjela promotivnog materijala, letaka i mašnica. Crveni križ Federacije BiH već tradicionalno tretira pitanje prevencije HIV/AIDS-a i spolnoprenosivih bolesti, te, u saradnji sa ostalim institucijama i organizacijama koje se bave ovom tematikom, organizuje različite edukativne aktivnosti. Takođe, ciljevi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, čiji je Crveni križ BiH punopravni član, dodatno obavezuju našu organizaciju na aktivan odnos na planu prevencije i sprječavanja zaraznih bolesti i bolesti ovisnosti.

Crvena traka

Crvena traka je opšti simbol za solidarnost sa ljudima koji su HIV pozitivni i ljudima koji žive sa AIDS-om i ona ujedinjuje ljude u zajedničkoj borbi protiv ove bolesti. Ona je internacionalni simbol svjesnosti problema HIV/AIDS-a i nade da će se AIDS epidemija, bolest i patnje jednog dana završiti. Crvenu traku može nositi svako, pokazujući solidarnost sa 40 miliona ljudi širom svijeta koji žive sa HIV/AIDS. Crvenu traku je 1991. godine osmislila Kompanija “Visual AIDS” iz New Yorka, a ona je ubrzo postala dobro poznat simbol koji daje nadu društvu da će ova bolest biti izlječiva.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.