Svečana dodjela priznanja “Volonter godine” za 2019. godinu, upriličena u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, povodom Međunarodnog dana volontera, danas je upriličena svečana dodjela priznanja “Volonter godine” za naročito izuzetne rezultate u volonterskom radu tokom 2019. godine.

Iskoristili smo priliku da se simbolično zahvalimo svima onima koji nesebično poklanjaju svoje vrijeme, u želji da doprinesu zajednici.

Generalni sekretar CK FBiH, Namik Hodžić, zajedno sa sekretarkom CKKS, Enaidom Višo, uručio je priznanja, te istakao: “Čestitam vam svima današnji dan, uz želju da vas prati zdravlje i sreća. Hvala vam što ste dio najveće svjetske humanitarne organizacije. Vi ste najveća naša snaga, i ponosimo se vama. Hvala vam za sve.”

Odlukom Predsjedništva CK FBiH, a na prijedlog organizacija Crvenog križa kantona/županije, općine i grada, priznanje “Volonter godine”, za 2019. godinu, dodjeljeno je u sljedećim kategorijama:

  • priznanje za posebno značajne rezultate i ostvarene ciljeve na promociji i unapređenju imidža Crvenog križa u zajednici
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti DDK
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti prve pomoći
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti pružanja socijalnih usluga
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u okviru programa pripravnosti i odgovora na prirodne i druge nesreće
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti uključivanja i povećanja broja mladih članova i volontera
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti diseminacije i širenja znanja o Crvenom križu
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti promocije humanih vrijednosti
  • priznanje za posebno značajne rezultate postignute u oblasti upozoravanja na opasnost od mina
  • priznanje za najboljeg novog mladog volontera.

Ovogodišnji dobitnici su:

Redni broj Ime i prezime
1. ELEONORA PIKAUS
2. ZLATAN BOJČETIĆ
3. BARBARA MLAKIĆ
4. ERMIN BEGIĆ
5. SALIH BEGANOVIĆ
6. DŽANA KAPIĆ
7. MIRSADA ŠAHBEGOVIĆ
8. EMINA FEHRATOVIĆ
9. BELMA TRAKIĆ
10. SENAID AJAN
11. HANKA SMAJLOVIĆ
12. INDIRA BALIĆ
13. NERMIN SOFTIĆ
14. MUHAMED SAMARDŽIĆ
15. ERNA PAJIĆ
16. Dr. ASMIR LEPUZANOVIĆ
17. ŠABAN PAŠIĆ
18. SELVEDINA SIVIĆ
19. DŽEVAD KUDALIĆ
20. SULEJMAN IBRAHIMOVIĆ
21. MARKO KATIĆ
22. ZIJAD SUBAŠIĆ
23. SEMIR MUHIĆ
24. ABDULAH BUDIMLIĆ
25. FARIS ŠABIĆ
26. SENKA ČELEBIĆ
27. JASMINA PURIĆ
28. Dr. SAFET KUDUZOVIĆ
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.