Svečano otvoreno dječije igralište u MZ Žunovnica-općina Hadžići u sklopu implementacije projekta „Upozoravanje na opasnost od mina“

Dana 14.10.2013. godine upriličeno je svečano otvaranje dječijeg igrališta u MZ Žunovnica-općina Hadžići u sklopu implementacije projekta „Upozoravanje na opasnost od mina“. Predstavnici Općine Hadžići, ICRC,-a, Crvenog križa FBiH, preduzeća JKP “Park” Sarajevo i “Agricom” d.o.o. predali su na upotrebu stanovnicima Žunovnice novoizgrađeno dječije igralište koje se prostire na oko 400 kvadrata zemljišta i čija vrijednost iznosi blizu 30.000 KM.

Crveni križ FBiH i Općina Hadžići investitori ovog projekta izabrali su lokaciju u naselju Žunovnica u cilju edukacije i redukcije rizika od mina i NUS-a. Dječije igralište Žunovnica sadrži edukacione table, klackalice sa šest sjedišta, ljuljaške sa tri korpe, ravni tobogan od poliestera, klasične penjalice, tri parkovske klupe, kante za otpatke i ogradu. Slobodne površine bit će zatravljene i ukrašene cvijećem. Zahvalnice Općine Hadžići za nesebični angažman na izgradnji ovog igrališta dodjeljene su JKP “Park” Sarajevo, preduzeću “Agricom” d.o.o, Crvenom križu FBiH te izvođaču radova. Vrpcu na svečanom otvaranju igrlališta presjekli su mališani dječijeg vrtića “Ribica” koji su Općinskom načelniku Hamdi Ejuboviću dodjelili svoju zahvalnicu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.