Susret predstavnika Crvenog križa FBiH sa ambasadorom Palestine u BiH

U cilju uspostavljanja partnerskih odnosa sa Crvenim polumjesecom Palestine Predsjednik Crvenog križa FBiH i generalni sekretar susreli su se danas sa ambasadorom Palestine u BiH gosp. Khaledom Alathrashom.Tom prilikom je postignut načelan sporazum o posjeti delegacije Crvenog križa BiH Crvenom polumjesecu Palestine koja bi se mogla desiti u prvoj polovni juna, tekuće godine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.