Susret predstavnika Crvenog križa FBiH sa ambasadorom Palestine u BiH

U cilju uspostavljanja partnerskih odnosa sa Crvenim polumjesecom Palestine Predsjednik Crvenog križa FBiH i generalni sekretar susreli su se danas sa ambasadorom Palestine u BiH gosp. Khaledom Alathrashom.Tom prilikom je postignut načelan sporazum o posjeti delegacije Crvenog križa BiH Crvenom polumjesecu Palestine koja bi se mogla desiti u prvoj polovni juna, tekuće godine.