Studijska posjeta Službe traženja Društva Crvenog krsta/križa BiH Crvenom križu Hrvatske

U periodu od 17 do 19. juna 2019. godine, u organizaciji Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH), podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u Sarajevu i Regionalne kancelarije u Beogradu (MKCK), organizovana je studijska posjeta Hrvatskom Crvenom križu za Službu traženja DCK BiH uključenu, između ostalog, i u rad na obnavljanju porodičnih veza (OPV) za migrante u BiH.

Cilj studijske posjete bio je učiti na dobrim praksama, jačati kapacitet Službe traženja DCK BiH, ali i pokazati jednu sasvim drugu realnost uposlenicima i volonterima koji rade s migrantima u Hrvatskom CK naspram rada sa migrantima u BiH, posebno u Unsko-sanskom kantonu. Studijska posjeta je organizovana na obostrano zadovoljstvo, s obzirom na dugu granicu između dvije zemlje, prekograničnu saradnju i sličnost postojećeg iskustva u radu na OPV.

Studijska posjeta se sastojala iz dva segmenta: 
Rad u kancelariji (struktura HCK; upravljanje predmetima; FLANSWERS baza podataka; TTF)
Terenski rad:
Pružanje usluga OPV u centrima u Hrvatskoj (Kutina-Porin; Slunj; Plitvička jezera)
(Druge usluge Hrvatskog CK – upućivanje; pružanje usluga OPV migrantima; komunikacijska praksa sa korisnicima itd.).

U okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, u Muzeju prekinutih veza u Zagrebu, otvorena je izložba fotografija i priča izbjeglica „Što smo ostavili iza nas“. Delegaciji ST DCK BiH je mogućeno je da pogleda i pročita o prekinutim porodičnim vezama migranata. Događaj je organizovan od strane Hrvatskog Crvenog križa u saradnji sa UNHCR-om.

Ispred CK FBiH, ovoj posjeti je prisustvovala Vihorka Tomas, voditelj Službe traženja.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.