Struktura Crvenog križa FBiH pomaže ugroženo stanovništvo (VIDEO+FOTO)

U okviru zakonskih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta, Crveni križ Federacije BiH sa struktorom u kantonima i općinama izvršava obaveze u oblasti zbrinjavanja najugroženijh građana.
Svi kapaciteti i resursi (uposleni, volonteri, terenska vozila, rezerve hrane i higijene, deke i ostalo ) stavljeni su na raspolaganje strukturama Civilne zaštite u općinama, kantonima i Federaciji BiH.
Posebno ističemo sljedeće aktivnosti :


{youtube}mkcxogUwTek{/youtube}

U okviru zakonskih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta, Crveni križ Federacije BiH sa struktorom u kantonima i općinama izvršava obaveze u oblasti zbrinjavanja najugroženijh građana.
Svi kapaciteti i resursi (uposleni, volonteri, terenska vozila, rezerve hrane i higijene, deke i ostalo ) stavljeni su na raspolaganje strukturama Civilne zaštite u općinama, kantonima i Federaciji BiH.
Posebno ističemo sljedeće aktivnosti :

–  Svi sekretari Crvenog križa u Federaciji BiH učestvuju u radu štabova civilne zaštite i izvršavaju obaveze po naredbama štabova civilne zaštite
–  Crveni križ Grada Mostara je zajedno sa pripadnicima civilne zaštite učestvovao u spašavanju građana blokiranih u Salakovcu kod Mostara
–  Pripremljeni su i isporučeni topli obroci i topli čajevi iz kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo za korisnike u općinama Centar, Stari grad, Novo Sarajevo, Novi grad i Ilidža, a u narednim danima hrana će se isporučiti i korisnicima u Vogošći, Hadžićima i Ilijašu
–  U saradnji sa Federalnim štabom civilne zaštite i Oružanim snagama BiH, zračnim putem (helikopterom) izvršen transport 40. paketa hrane i nešto pelena za bebe za ugroženo stanovništva u općini Gacko
–  U naredna dva dana od strane Crvenog križa Tuzlanskog kantona biti će isporučena pomoć ugroženim građanima u općini Kladanj

Apeliramo na građane da u ovim teškim vremenima iskažu solidarnost, posebno sa starima i bolesnima koji su bez sredstava za egzistenciju i neophodnih lijekova i medicinske pomoći.

Posredstvom Društva Crvenog križa/krsta BiH, zatražena je pomoć od Međunarodne federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, kao i drugih međunarodnih donatora

 

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.