STORM 2018 Mađarska: Kompleksna pokazna vježba kao priprema za odgovor na kriznu situaciju

U periodu 27.-30.09. 2018. godine, ekipa sastavljena od članova CK BDBiH i CKFBiH predstavljali su Društvo Crvenog krsta/križa BiH na godišnjoj međunarodnoj kompleksnoj vježbi zaštite i spašavanja STORM 2018 koju je organizovao Mađarski Crveni krst/križ.

Tim našeg nacionalnog društva činili su ekipa za pružanje prve pomoći i psihosocijalne podrške dr. Edina Zagić, Jasmin Nikšić, Džana Kapić, Azra Mešić, Davor Ivančević i Vihorka Tomas, tim za pružanje prve pomoći i sanitetsko zbrinjavanje Dajana Mihajlović, Tanja Ignjić, Miralem Habibović i tim za pretragu terena Milan Dragičević, Samir Muranjković, Darko Tomić i Igor Jeremić, a operacijama DCK BIH je rukovodio tim lider Jasmin Burić.

Na vježbi je učestvovalo ukupno 30 ekipa s 230 sudionika iz organizacija CK  Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Srbije, Hrvatske, Bugarske i Ukrajine, kao i različiti akteri zaštite i spašavanja poput vatrogasaca, policije i vojske Mađarske.

Kompleksni scenarij vježbe obuhvatao je spašavanje iz poplava, potragu i pružanje pomoći nakon avionske nesreće, izvlačenje sa teško dostupnih mjesta, te spremnost na odgovor pri izbijanju epidemije.

Pokazna vježba trajala je 30 sati.

“Ovakve vježbe su najbolja prilika za zajedničku pripremu kako bi u slučaju potrebe naš koordinirani odgovor na kriznu situaciju bio što učinkovitiji. Vježba je bila zaista kompleksna, obuhvaćene su mnoge realne situacije, i uslovi, a ekipa koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu pokazala je zaista ogroman nivo spremnosti, ali isto tako postoje stvari na kojima još možemo raditi i poboljšati.”, rekao je Senadin Kumro, koordinator za prirodne i druge nesreće.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.