SREBRENICA 2009

Crveni Križ Federacije se tradicionalno svake godine uključuje u organizaciju godišnjice stradanja Srebrenice, Ove i predhodne godine kroz Projekat Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, « PODRŠKA U OBILJEŽAVANJU 14.GODIŠNJICE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA SZ UN SREBRENICA».

Crveni križ Federacije BiH će kroz svoje kapacitete u oblasti Prve pomoći i Službe traženja pružiti podršku obilježavanju 14. godišnjice genocida nad Bošnjacima SZ UN Srebrenice i promovisati principe i jedinstvenost organizacija Crvenog krsta/križa na području cijele Bosne I Hercegovine.

Prvi pravac aktivnosti se odnosi na pružanje prve pomoći i logističke podrške učesnicima « Marša mira putem smrti do slobode ». Provodit će ga ekipe Prve pomoći koje će u saradnji sa sanitetskim službama za oko 3.000 učesnika ovog događaja pružati kontinuiranu logističku (voda, peciva, i drugo) i medicinsku (lijekovi, previjanje rana, sanacija uganuća, ujeda insekata, transport do kola hitne medicinske pomoći, i drugo) podršku, bez obzira na činjenicu da je organizator obezbijedio hranu (ručak i večeru) i medicinsku zaštitu učesnicima

Kao i prethodnih godina, i ove godine će se organizovati «Marš mira 2009 putem smrti do slobode» u sklopu obilježavanja četrnaestogodišnjice genocida nad Bošnjacima SZ UN Srebrenice. Kolona ide u suprotnom smjeru od dolaska preživjelih Srebreničana i prolazi kroz slijedeća mjesta : Nezuk, Baljkovice, Parlog, Crni vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Bakrač, Gloda, Udrča, Cerska, Konjević polje, Burnica, Ravni Buljim, Šušnjara, Potočari. Dužina puta-maršute iznosi preko 100 km sa polaskom iz naselja Nezuk (općina Sapna) do krajnje destinacije, Memorijalnog centra u Potočarima. Ove godine se otvara još jedna trasa koja kreće iz Žepe i prenoći će 09.jula u Ljiljan dolu gdje je Crveni križ FBiH zadužen da osigura noćenje za otpilike 200 učesnika marša.Na raspolaganje ćemo staviti 20 šatora i ekipu koja će šatore montirati i demontirati.

U pratnju «Marša mira 2009 putem smrti do slobode» će biti uključeno 8 ekipa Prve pomoći sastavljene od po 2 člana. Ekipe prve pomoći su sastavljene od: vođa ekipe (ljekar), po 2 člana ekipe i 6 članova koji su logistička podrška.Sve ekipe će pratiti učesnike cijelo vrijeme, i nakon toga će se priključiti logističkoj podršci u Potočarima.

Drugi pravac provođenja planiranih aktivnosti odnosi se na pružanje psiho socijalne podrške porodicama nestalih prilikom ispraćaja i dočeka posmrtnih ostataka. Zbog teškog emocionalnog stanja članova porodica nestalih osoba.

Treći pravac provođenja planiranih aktivnosti odnosi se na pružanje psiho socijalne podrške i prve pomoći učesnicima kolektivne dženaze.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.