Sedmi ciklus projekta Crveni križ u akciji-promocija humanih vrijednosti

Društvo Crvenog križa/krsta BiH je u saradnji sa entitetskim organizacijama i uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog križa u BiH započelo sa realizacijom sedmog ciklusa projekta Crveni križ u akciji-promocija humanih vrijednosti. Dana 25.03.2014 godine u Varešu je održana uvodna radionica za srednjoškolce koja je imala za cilj da se učesnici upoznaju sa organizacijom Crvenog križa, njenim principima i misijom, uče o kulturi dijaloga, toleranciji, humanim vrijednostima Crvenog križa i kako da ih implementiraju u svakodnevnom životu.

Osim u Varešu, uvodne radionice su održane u Lukavcu i Orašju, a trebaju se održati još i u Srbcu, Trebinju i Derventi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.