Sazivi Predsjedništva

PREDSJEDNIŠTVO CRVENOG KRIŽA Federacije Bosne i Hercegovine

PRVI SAZIV (1997-2000)

 1. Husein Kličić
 2. Šimo Dominiković
 3. Sead Hasić
 4. Sead Smailbegović
 5. prim. dr. Fadil Jahić
 6. Namik Hodžić
 7. Marinko Šimunović
 8. Branko Leko
 9. mr. Refik Kravić
 10. Adela Škaro
 11. Marko Pejčinović
 12. prim.dr. Sadžida Rašidagić
 13. Božo Vukoja
 14. Asim Hasurdžić

  Izvršene izmjene na 2. sjednici Skupštine CK FBiH:
  Mladen Čilić umjesto Marinka Šimunović
  Franjo Tolić umjesto Marka Pejčinović
  Alen Kajtaz umjesto Asima Hasurdžića

DRUGI SAZIV (2000-2004)

 1. Husein Kličić
 2. Pejo Doknjaš
 3. Sead Hasić
 4. Sead Smailbegović
 5. prim.dr. Fadil Jahić
 6. Namik Hodžić
 7. Mladen Čilić
 8. Branko Leko
 9. mr. Refik Kravić
 10. Adela Škaro
 11. Kanita Čaušević
 12. prim. dr. Sadžida Rašidagić
 13. Franjo Tolić
 14. Božo Vukoja
 15. Marinko Šimunović

TREĆI SAZIV (2004-2008)

 1. Husein Kličić
 2. Pavo Kobaš
 3. Ibrahim Nurkić
 4. Alija Kulenović
 5. prim. dr. Fadil Jahić
 6. Jozo Bojanić
 7. Alen Kajtaz
 8. Branko Leko
 9. mr. Refik Kravić
 10. Adela Škaro
 11. Sead Hasić
 12. Božo Vukoja
 13. dr. Bakir Nakaš
 14. Namik Hodžić
 15. Igor Umičević

ČETVRTI SAZIV (2008-2012) 

 1. Husein Kličić
 2. Mato Šimić
 3. Ibrahim Nurkić
 4. Indira Mundžić
 5. Emir Sarajlić
 6. Marijan Lovrinović
 7. Alen Kajtaz
 8. Branko Leko
 9. Prof.dr. Ajnija Omanić
 10. Zdravko Mioč
 11. Darko Kalaš
 12. Nikola Kožuljević
 13. Sead Hasić
 14. Ivo Juričević
 15. Hasan Topalović

Izvršene izmjene na 4. Sjednici Skupštine Crvenog križa FBiH
Indira Mundžić umjesto Alije Kulenovića
Nikola Kožuljević umjesto Selme Kajanija

Izvršene izmjene na 5. Sjednici Skupštine Crvenog križa FBiH
Ivo Juričević umjesto Branka Leke

PETI SAZIV (2013-2017)- Trenutno aktuelni

 1. Senka Vuković
 2. Mijo Mijić
 3. Prof.dr. Sead Jamakosmanović
 4. Mr.Hasan Topalović
 5. Emir Sarajlić
 6. Alen Kajtaz
 7. Branko Leko
 8. Prof.dr. Ajnija Omanić
 9. Adela Škaro
 10. Darko Kalaš
 11. Jasmin Nikšić
 12. Dr. Aida Ramić-Čatak
 13. Dobrica Jonjić
 14. Sead Hasić
 15. Ivo Juričević

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.