Savjetnik Potpredsjednika Federacije BiH posjetio sjedište Crvenog križa Federacije BiH

Savjetnik Potpredsjednika Federacije BiH g-dina Mirsada Kebe, g-din Refik Begić posjetio je sjedište Crvenog križa Federacije BiH i u razgovoru sa generalnim sekretarom Namikom Hodžićem i sekretarom Crvenog križa Kantona Sarajevo Fikretom Žunićem ponudio saradnju i podršku u lobiranju donatora kako bi se u narednom periodu obezbijedile dovoljne količine hrane za pripremu toplih obroka u kuhinjama Crvenog križa.

Izražena je zajednička bojazan da će u narednom periodu, zbog općeg siromaštva i izraženih ekonomskih i socijalnih problema u Bosni i Hercegovini, biti povećan broj socijalno ugroženih građana, a time i broj korisnika toplih obroka u javnim kuhinjama.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.