Sastanak sa mobilnim timovima projekta “Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10“

Dana 17. i 18. 02.2015. godine u Drvaru je održan sastanak sa predstavnicima Crvenog križa Federacije BiH članovima mobilnih timova i sekretarima Crvenog križa općina Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar i predstavnicima IOM-a. Cilj sastanka je bio praćenje realizacije projekta  „Primjena koncepta sigurnosti ljudi u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10“.

Na sastanku se razgovaralo o do sada postignutim rezultatima, iskustvima i poteškoćama u radu timova. Učesnicima je predstavljena forma baze podataka korisnika i način unošenja podataka. Tokom prvog mjeseca implementacije projekta timovi su izvršili posjetu korisnicima i popunili evidencione kartone za 508 korisnika.

 

Nakon sastanka predstavnici IOM-a su zajedno sa članovima mobilnog tima Crvenog križa opštine Drvar obišli tri porodice.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.