Sastanak rukovodstva Nacionalnog društva sa Delegacijom Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Bosni i Hercegovini

U utorak, 25.02.2014.godine u sjedištu Crvenog križa Federacije BiH održan je sastanak rukovodstva DCK BiH (predsjednik Branko Leko, gen.sekretar Dušan Kulušić, te entiteski sekretari Namik Hodžić i Đoko Mihajlović) sa predstavnicima Delegacije ICRC-a u BiH, predvođene Šefom Borisom Kelečevićem.Tema sastanka bili su razmatranje i usvajanje Operativnog budžeta ICRC-a kojim se podržava ND BiH za 2014.godinu, kao i informacija o pripremama za održavanje izborne sjednice Generalne skupštine DCK BiH.

Boris Kelečević je istakao da će Delegacije ICRC-a  i u 2014.godini podržavati strukturu Crvenog križa u BiH, posebno u oblasti traženja nestalih osoba, promocije humanih vrijednosti i međunarodnog humanitarnog prava, kao i upozoravanje na opasnost od mina i lakog i malog naoružanja. Rukovodstvo ND se zahvalilo Delegaciji ICRC-a na dosadašnjoj programskoj i operativnoj podršci u razvoju naše organizacije, te izrazilo nadu da će navedena podrška trajati do izgradnje stabilnog Nacionalnog društva u BiH.
Izražena su i očekivanja da će Delegacija ICRC-a posebnu podršku ND pružiti i u lobiranju organa vlasti u BiH na donošenju novog Zakona o Crvenom križu/krstu BiH koji će omogučiti značajnija finansijska sredstva za izvršavanje javnih ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu/krstu BiH.
Na kraju, prisutni su se složili da je završetak izbornog procesa na nivou Nacionalnog društva izuzetno značajan za daljnji razvoj ukupne strukture i izražen je optimizam i vjera u novo rukovodstvo koje će biti izabrano 07.03.2014.godine na Generalnoj skupštini.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.