Sajam znanja o smanjenju rizika od katastrofa povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 13.10.

Dana 13.10. je na Trgu BiH ispred Parlamentarne skupštine BiH između 11:00 i 15:00 sati  održan Sajam znanja o smanjenju rizika od katastrofa, na kojem su posjetitelji bili u mogućnosti saznati kako se mogu smanjiti rizici od katastrofa, učestvovali u nagradnom kvizu i pogledali pokaznu vježbu spašavanja koju su izveli volonteri Crvenog križa u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite.

Sajam znanja o smanjenju rizika od katastrofa povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa (DRR) zajednički su organizirali Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom sigurnosti BiH i uz podršku Ambasade Švicarske u BiH.

Sajam je okupio predstavnike vlasti i institucija nadležnih za oblast DRR-a, predstavnike međunarodnih organizacija, naučnih institucija i nevladinog sektora, kako bi kroz predstavljanje tekućih aktivnosti i napretka ostvarenog u ovoj oblasti unaprijedili svijest i znanje svih građana o mogućim rizicima.

Na sajmu su učestvovali Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Društvo Crvenog krsta/križa BiH u saradnji sa entiteskim organizacijama, MKCK i IFRC, UNDP, FAO, UNICEF, UNFPA, IOM, OSCE, NVO “Ruke”, Federalni hidrometeorološki zavod, Caritas BiH u saradnji sa Caritasom Švicarske u BiH, World Vision, Save the Children, Udruženje za razvoj “Nerda”, Projekat “Market Makers”, NVO Help i Udruženje za obuku pasa “Trening tim”.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.