Realizacija projekta Društva Crvenog krsta/križa BiH-„Psihosocijalna podrška“

Poplave koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine uzrokovale su ogromna ljudska i materijalna stradanja. Najveće štete su se dogodile u stambenim naseljima što je dovelo do trenutne promjene životnih uslova i načina života mnogih stanovnika. Pored ovoga, veliku štetu su pretrpjeli mnogi privredni, proizvodni objekti kao i infrastruktura što je dodatno pogoršalo situaciju. Međutim, pored fizičkih i materijalnih šteta, ova katastrofa je ostavila velik trag na  emocionalno i psihičko stanje stanovništva. Ova prirodna katastrofa je uzrokovala intenzivne stresne reakcije, naročito nekoliko dana nakon događaja.

Strah, panika, konfuzija, anksioznost i depresija su bili  udruženi sa osjećajem bespomoćnosti na razvoj događaja.Osoblje i volonteri iz strukture DCKBiH koji su radili na direktnom zbrinjavanju pogođenog stanovništva i dostavi pomoći su svjedočili ovim stanjima i pokušavali da ublaže njihove emocionalne reakcije i uliju ima nadu. Iako nepripremljeni za rad sa traumatiziranim ljudima, pokušali su da im pruže psihosocijalnu podršku onako kako su znali i mogli u datom trenutku. Već u toku poplava, prepoznata je potreba da se osoblje i volonteri Crvenog križa obuče iz oblasti pružanja Psihosocijalne pomoći, kako bi adekvatno odgovorili na potrebe pogođenog stanovništva.U tom cilju jedno od donatorskih Nacionalnih Društava, Islandski Crveni križ je prepoznao značaj psihosocijalne podrške u odgovoru na poplave i alocirao sredstva isključivo za realizaciju ovog projekta u okviru odgovora na Apel.Cilj psihosocijalne pomoći je olakšati povratak u normalni svakodnevni život i spriječiti posljedice potencijalnih traumatičnih događaja
Projekat PSP je počeo realizacijom seminara za obuku instruktora PSP (trening trenera) održanog na Jahorini u periodu od 04-07 jula 2014. godine. Seminaru su prisustvovali učesnici  iz svih kantona i regija DCK BIH, a edukaciju je vodila gđa Sirry Thormar iz Centra za PSS/Danska. Nakon seminara, učesnici su dobili zadatak da izrade projektni prijedlog PSS prema uputama gđe Sirry Thormar. Gđa Thormar je prikupila dostavljene projekte i odabrala projektne prijedloge iz:Tuzle, Zenice, Brčko distrikta i Foče. Realizacija projekta je počela 01. Novembra 2014. Predviđeno trajanje projekta je 5 mjeseci od 01.11.2014  do 31.03.2015godine. Projekat je podijeljen na dva izvještajna perioda.Prvi izvještajni period od 01. 11.2014 – 31.12.2014. godine i drugi od  01. 01.2015 – 31. 03. 2015.godine. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.