REAKCIJA I STANJE NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA FEDERACIJE BIH

Reagirajući na alarmantno stanje zbog poplava na teritoriji Federacije BiH Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je, do sada, najugroženijem stanovništvu distribuirao 50 paketa hrane i higijene, 5 pumpi za izbacivanje vode, 30 pari čizama i 2 snopa ćebadi, te je u stalnom kontaktu sa kantonalnim/županijskim organizacijama Crvenog križa. Slijedi distribucija još 50 paketa hrane za Kanton Sarajevo i Bosansko-Podrinjski kanton.
Rezerve za intervencije u općinskim organizacijama CK  ne postoje, jer su sve općinske organizacije već djelovale sa minimalnim vlastitim i zalihama kantonalnih organizacija CK.
Moramo istaći da je saradnja sa Civilnom zaštitom na zavidnom nivou kao i uvijek do sada.

Broj ugroženih porodica po kantonima je:

–    Unsko-sanski kanton – 100 domaćinstava sa 500 stanovnika
–    Posavki kanton/županija – očekujemo podatke sa terena
–    Tuzlanski kanton – 100 domaćinstava sa oko 500 stanovnika
–    Zeničko-Dobojski kanton – 180 domaćinstava sa oko 1000 stanovnika
–    Bosansko-Podrinjski kanton – 60 domaćinstava sa oko 300 stanovnika
–    Srednjo-Bosanski kanton/županija – 800 domaćinstava sa oko 4000 stanovnika
–    Hercegovačko-Neretvanski kanton/županija – 256 domaćinstava sa oko 1180 stanovnika
–    Zapadno-Hercegovačka županija – očekujemo podatke sa terena
–    Kanton Sarajevo – 170 domaćinstava sa oko 850 stanovnika
–    Kanton 10 – 100 domaćinstava sa oko 500 stanovnika

Ukupno je ugroženo 1.776 domaćinstava sa oko 8.830 stanovnika.
Mnoge porodice su iseljene iz svojih kuća  a još očekujemo podatke iz dva kantona.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.